SRM

SRM

Supplier Relationship Management er et verktøy virksomheter kan bruke for å redusere de totale utgiftene i samarbeid med leverandører. I tillegg til de direkte utgiftene til enkeltemner må virksomheter også betale for lager, transaksjonen, kvalitet, levering og en rekke andre poster. Ved å inngå et tett samarbeid med leverandørene sine kan virksomheter redusere slike utgifter. Unisteel har satt seg grundig inn i denne problematikken, og kan gjennom et SRM-prosjekt bidra til å redusere utgiftene dine.

Nyheter