SRM

SRM

Supplier Relationship Management to narzędzie służące do zarządzania relacjami z dostawcami, z którego firmy mogą korzystać w celu obniżenia całkowitych dodatkowych kosztów współpracy z dostawcami. Poza kosztami wynikającymi bezpośrednio z działalnością zasadniczą, firmy ponoszą także koszty dodatkowe związane z magazynowaniem, obsługą transakcji, zapewnieniem jakości, dostawami i szeregiem innych kwestii. Wchodząc w ścisłą współpracę ze swoimi dostawcami, firmy są w stanie obniżyć te koszty dodatkowe. Dzięki gruntownej znajomości tych zagadnień Unisteel może poprzez projekty SRM przyczyniać się do zmniejszania tych kosztów.

Aktualności