SRM

SRM

Supplier Relationship Management är ett verktyg som företag kan använda för att minska de totala kostnaderna i samarbete med leverantörer. Förutom de direkta kostnaderna för varje enskilt material har företag också kostnader för lagring, transaktion, kvalitet, leverans och en mängd andra led. Genom att ingå i nära samarbete med sina leverantörer kan företag minska dessa kostnader. Unisteel arbetar med dessa frågor och kan genom ett SRM-projekt bidra till att minska dina kostnader.

Nyheter