Vannstråleskjæring

Vannstråleskjæring

Hvis du trenger å få et emne vannskåret, er Unisteel din profesjonelle samarbeidspartner. Vi har flere års erfaring og kan levere et perfekt resultat. Fordelene ved vannskjæring fremfor flamme- og plasmaskjæring er mange. Ved vannskjæring unngås varmepåvirkning av materialet. Dermed unngår man risikoen for herding i skjæresonen og skjevheter forårsaket av overflatespenninger. Sist, men ikke minst er metoden ytterst miljøvennlig, da det kun brukes vann og sand i skjæringsprosessen. Hvis du har spørsmål, må du gjerne benytte deg av vår ekspertise. Vi har i løpet av årene gitt råd til mange kunder som har ønsket seg en solid løsning innenfor vannskjæring.

Nyheter